2016-2017 – 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri

2016-2017 – 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri başlamış olup başvuru yapacak arkadaşlar dilekçelerini
Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine teslim edecektir.

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
    a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
    b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
    c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
    d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
Duyuru Tarihi: 8.11.2016
Etiketler :