İdari

 

 

Gül GÜRBÜZ

Enstitü Sekr

 

gulgurbuz@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3115

 

 

İrfan DEMİRCAN

Teknisyen

 

irfan@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3111

Bekir BULUT

Bilgisayar İşletmeni

 

bulut@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3132

Abdullah ÇETİNKAYA

Bilgisayar İşletmeni

 

cetinkaya@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3114

Pınar DEMİR ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

 

pdsahin@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3119

Hasan ABSARILIOĞLU

Sağlık Teknikeri

 

habsarilioglu@karatekin.edu.tr

 

Telefon:

 

Mustafa ZEDEF

Hizmetli

 

mzedef@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3131

 

Gültekin DEMİR

Santral Memuru

 

gdemir@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3048

Nurşah AŞKIN

Büro Personeli

 

nursahturkben@karatekin.edu.tr

 

Telefon:3122-3123