Öğretim Üyemize Birincilik Ödülü

Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR 25.04.2018 tarihinde düzenlenen Makü Teknokent ve TTO.1Ar-Ge Proje Pazarın`da ``2.6-Diamino Piridin-Metal Halojen Kompleksleriyle Modifiye Edilmiş Antibakteriyal Mikroliflerin Elektroeğirme Yönetemiyle`` Eldesi Proje ile Birincik Belgesi almıştır.

 
Duyuru Tarihi: 7.6.2018 1
Etiketler :