• Dekan Vekilimizin Mesajı

  Dekan Vekilimizin Mesajı:

  Sevgili Öğrenciler,

  Sağlık Bilimleri Fakültesindeki eğitim sürecinde hemşirelik yaptığınız tüm yılları kapsayacak olan uzun bir eğitim ve öğretim sürecinin başlangıcı olarak düşünülmelidir. Bu ilk adım ve bu yolculuktaki iyi bir başlangıç sizin tüm meslek hayatınızı etkileyecektir. Sizlerin eğitim-öğretim sürecinizde edindiğiniz bilgi, beceri ve alışkanlıklarınız karakteriniz olacaktır.

  Unutmayınız ki Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlaması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bir sağlık disiplinidir. Diğer bir ifadeyle Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu yüreklerin yapabileceği son derece zor bir meslektir. İnsanların can ve canlarının sağlığı tehlike altındayken ve bu nedenle mutsuz, umutsuz, yılgın ya da öfkelilerken onlara sabır, hoşgörü ve şefkatle yaklaşarak gereken ilgiyi, bakımı ve sağlık hizmeti vermeye çalışırlar. Hemşireler, sağlık ekibi üyeleri içinde ve sağlık hizmeti sunumunda hastayla en fazla temas eden bireylerdir.

  Yönetim ve hocalar olarak amacımız, sizlerin daha iyi yetişebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle sizlerin eğitim gördüğünüz mekânların yani fiziksel koşulların düzenlenmesi ve eğitim araçları konusundaki ihtiyaçlarımızın temini ve eksikliklerin giderilmesi konularında çabamız devam etmektedir. Bütün bu yapılan işlemler, sizlerin gayreti ve çalışması ile amacına ulaşacaktır. Bizim sizlerden beklentimiz kendi yeteneklerinizi geliştirmeniz, sadece ülkemiz içinde değil uluslararası alanda da açık bir sosyal kimlik, bilgi ve beceri düzeyine ulaşmanız, çevrenizle olan ilişkilerinizde topluma örnek oluşturacak davranışlarınızı geliştirmeniz, iyi hemşireliğin ön koşulu olarak önce iyi ve yararlı bir birey olarak toplumda yer almanızdır. Bu yöndeki çalışma ve gayretinizde başta Bölüm Başkanımız ve danışman öğretim elemanlarımız olmak üzere Fakültemizin her kademedeki personeli sizlere her konuda en az kendi yakınlarınız kadar yardım ve desteğe hazırdır.

  Bu nedenle Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih edip, kazanan öğrencilerimizin pek çok başarılara imza atmasını ümit ederek, dört yılını geçirecekleri ve meslek sahibi olacakları Yüksek Okulumuza hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum.

                                                                                                                                                                                                                    Dekan V. Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR