• Fakülte Yönetim Kurulu

        Fakülte Yönetim Kurulu :

  • Prof.Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  • Prof.Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
  • Prof.Dr. Ziya ŞİMŞEK
  • Doç. Dr. Sezer OKAY
  • Doç. Dr. Satı DİL
  • Dr.Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR