Fakülte Yönetim Kurulu

      Fakülte Yönetim Kurulu :

  • Prof.Dr.Özcan ÖZKAN
  • Prof.Dr.Gülcihan YILDIRIM
  • Prof.Dr. Azize Serap TUNÇER
  • Doç. Dr. Satı DİL
  • Doç.Dr.İlknur GÖL
  • Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun TÜRKMEN