• Misyon & Vizyon

    Misyon: Birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanarak çağdaş sağlıklı yaşam hizmetlerini bilimsel ve evrensel standartlarda sunabilen, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, eleştirel düşünebilen, ekip işbirliği yapabilen, etik kurallara bağlı, eğitici, araştırıcı, yönetici ve lider sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

    Vizyon: Disiplinler arası işbirliği, yenilikçi ve kanıta dayalı yaklaşım ilkeleriyle sağlık profesyoneli yetiştiren, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir eğitim kurumu olmaktır.