Farabi

Fakülte Sorumlusu

Sağlık Yönetimi Bölümü                           

Doç. Dr. Ülkühan Bike ESEN

Bölüm Sorumluları

Ebelik Bölümü                                            

Dr. Öğr Üyesi Nilay GÖKBULUT

‘’

Ergoterapi Bölümü                                   

Dr. Öğr Üyesi Tuğba ARSLAN

‘’

Sağlık Yönetimi Bölümü                          

Dr. Öğr Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

‘’

Sosyal Hizmet Bölümü                            

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

‘’

Çocuk Gelişimi Bölümü                           

Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY

‘’

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TAYHAN

‘’

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN

Gerontoloji Bölümü                                 

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER

‘’

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğr Gör. Furkan ÖZDEMİR