İş Akış Şeması

1- Faaliyet  Raporu Hazırlama İşlemleri

2- Fakülte Kurulu

3- Fakülte Yönetim Kurulu

4- Akademik Genel Kurul

5- Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel vb. Düzenleme

6- Bölüm Kurulması

7- Anabilim Dalı Kurulması

8- Ders Dağılımı Hazırlama İşlemleri

9- Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Seçimi

10-Fakülte Kuruluna Temsilci Seçimi

11- 1416 Sayılı Kanuna Göre Öğretim  Elemanı  Yetiştirme Programı

12- Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

13- Sınav Programı Hazırlama İşlemleri

14- Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri

15- Ders Muafiyeti İşlemleri

16- Kayıt Dondurma İşlemleri

17- Kayıt Silme İşlemleri

18- Öğrenci Staj İşlemleri

19- Özel Öğrenci İşlemleri

20- Öğrenci Disiplin İşlemleri

21- Burs İşlemleri

22- Yatay Geçiş İşlemleri

23- Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

24- Öğrenci Temsilci Seçimi

25- Erasmus Programı Giden Öğrenci

26- Erasmus Programı Gelen Öğrenci

27- Farabi Mevlana Giden Öğrenci

28- Farabi Mevlana Gelen Öğrenci

29- Sınav Notuna İtiraz İşlemleri

30- Öğretim Üyesi Dısında Öğretim Elemanı Alımı İşlemleri

31- Yıllık İzin Kullanımı

32- Hastalık İzni Kullanımı

33- Mazeret İzni Kullanımı

34- Aylıksız İzin Kullanımı

35- Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri

36- Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanının Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri

37- Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri İş Akış Şeması

38- Bölüm, Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri

39- Personel  Disiplin İşlemleri

40- Ders Telafisi İşlemleri

41- Gelen-Giden Evrak İşlemleri

42- Arşiv Hizmetleri İşlemleri

43- Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri

44- Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Şeması

45- Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

46- Döner Sermaye İşlemleri İş Akış Şeması

47- Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması

48- Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

49- İkinci Öğretim Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

50- Formasyon İşlemleri İş Akış Şeması

51- Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

52- Makine-Teçhizat Bakım-Onarım İşlemleri İş Akış Şeması

53- Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması

54- SGK İşlemleri İş Akış Şeması

55- Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması

56- Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması

57- Haftalık Ders Programı Hazırlama İşlemleri