Eğitim ve Öğretim Mükemmeliği Koordinatörü

Üyeler; Fakülte Eğitim Komisyonu başkanı, Fakülte Kalite ve Akreditasyon Komisyonu başkanı ve başkan yardımcıları, Özdeğerlendirme Komisyonu başkanı ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu başkanından oluşur.

Fakülte Eğitim-Öğretim Mükemmeliği Koordinatörü :Dr.Gülsüm ÇONOĞLU

Fakülte Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Sinan BULUT
Fakülte Kalite ve Akreditasyon Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Fatih DURUR
Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ
Özdeğerlendirme Komisyon Başkanı:Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER
Ölçme ve Değerlendirme Başkanı:Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA