SWOT (GZFT) Analizi

SWOT Analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (Strengths) (S) ve zayıf (Weaknesses) (W) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Oppurtunities) (O) ve tehditleri (Threats) (T) belirlemekte kullanılan bir tekniktir. SWOT, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.

SBF SWOT ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ.