İlk Yardım Merkezi

Hakkımızda

Merkezimiz, ilkyardım yönetmeliğinde yer alan ilkeler doğrultusunda fiziksel alan, eğitici kadro ve eğitim araçları açısından yeterliliği ve yetkinliği Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve 31 Kasım 2018  tarihinde uygunluk belgesi almıştır. İlkyardım Merkezimizin temel amacı eğitici yetiştirmek olup, temel ilkyardım uygulama eğitimi ise diğer amacımızdır.

Eğitici kadromuz, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir. Eğitici kadro tarafından hazırlanan “İlkyardım Eğitici” rehberi tüm katılımcılara verilmektedir.

İnsan yaşamının önemine inanan ve yaşam kalitesine olumsuz etki eden kazalarda yapılacak doğru ve etkin ilkyardımın bilincinde olan Merkezimizin yaptığı eğitimin özellikleri,aşağıda sıralanmıştır.

  • Görsel, sözel ve pratik uygulamalarda ilkyardım müdahaleleri ile beceri ve tutumu mutlaka kazandırılmakta,
  • Katılımcılara kurs öncesi ve kurs sonrası beceri bilgi ve tutum testleri uygulanmakta ve eğitim burada çıkan sonuçlar ışığında düzenlenmekte ve değerlendirmekte,
  • Eğitimlerde p. point sunum tekniği, slayt, asetat, video monitörlü maketlerle ve animasyon teknikleri kullanılmakta,
  • Gerçek mekanlarda senaryo çalışmaları yapılmakta,
  • Katılımcılara eğitim konuları ile ilgili yazılı materyaller verilmektedir.

Beklenmedik bir zamanda hepimizin karşılaşabileceği kazalar, hayatımızın bir parçası olmakta yapabileceğimiz basit fakat doğru müdahale ile kişilerin hayatını kurtarabilir veya sakat kalmasını önleyebiliriz.

Eğitim merkezlerinden alacağımız bu bilgiler ve kazanacağımız doğru davranışlar kişiliğimize katacağı katkılar yanında insanlık adına önemli hizmetler sağlayacaktır.

* İlkyardım Eğitimi konusunda yasal düzenleme

Temel İlkyardım Eğitimi : Tüm kurum ve kuruluşlarda, istihdam edilen her 20 personel için 1; ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere; bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az Temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. 
(22.05.2002 tarihli Resmi Gazete)

 

İlkyardım Konuları :

  Genel İlkyardım Eğitimi
  Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi 
  Temel Yaşam Desteği 
  Kanamalar ve Şok 
  Yaralanmalar
  Yanık
  Donma
  Sıcak Çarpmaları
  Kırık, Çıkık ve Burkulma 
  Bilinç Bozuklukları
  Zehirlenme
  Hayvan Isırmaları
  Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması 
  Boğulmalar
  Hasta Taşıma Teknikleri
  Kazazedeyi Artaçtan Çıkarma

İLKYARDIM EĞİTİMİ

Evde, işyerinizde ve yakınınızda bulunan aileniz, iş arkadaşlarınız başta olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil sağlık ekipleri gelinceye, bir sağlık kurumuna ulaştırılınca kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayan birinci derece gerekli bir eğitimdir.

İLKYARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

Yaşamşal foksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Hasta, yaralı, kazazedenin durumunun 
kötüleşmesini önlemek

İyileşmeyi kolaylaştırmak.

DOĞRU İLKYARDIM

Ülkemizde kalıcı sakatlıkların ya da ölümlerin azımsanmayacak bir bölümü kaza veya rahatsızlık anındaki yanlış ve bilinçsiz müdahalelerden kaynaklanmaktadır. Merkezimiz, ilkyardım yönetmeliğinde yer alan ilkeler doğrultusunda fiziksel alan, eğitici kadro ve eğitim araçları açısından yeterliliği ve yetkinliği Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve 3 Mayıs 2005 tarihinde uygunluk belgesi almıştır. İlkyardım Merkezimizin temel amacı eğitici yetiştirmek olup, temel ilkyardım uygulama eğitimi ise diğer amacımızdır.