Ergoterapi Bölümü

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

1.        

ÇGE123 Sağlık antropolojisi

2.        

YDİ101 İngilizce I

3.        

TDİ101 Türk Dili I

4.        

OZD101 Kariyer Planlama

5.        

FZD109 Sağlık Bilimlerinde İletişim

6.        

FZD100 Üniversite Kültürü ve Oryantasyonu

7.        

FZD115 SAĞLIK BİLİMLERİNDE PSİKOLOJİ

8.        

ERGOTERAPİ GİRİŞ

9.        

FZD113 ANATOMİ I

10.    

Ergoterapide Etik Prensipler ve Profesyonel Gelişim 

11.    

FZD105 FİZYOLOJİ

12.    

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI I 

 

 

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

1.        

ERT209 ERGOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2.        

FZD201 FARMAKOLOJİ

3.        

SAY 212  Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

4.        

GER211 PSİKODRAMA İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

5.        

FTR219 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ

6.        

ERT207 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ

7.        

ERT205 FONKSİYONEL KİNEZYOLOJİ

8.        

ERT203 ERGOTERAPİ TEORİLER

9.        

ERT201  Rehabilitasyonda Teknoloji

10.    

FTR 215 BİYOMEKANİK

 

 

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

1.        

ERT408 Kadın Sağlığı

2.        

ERT 309 Ortez ve Protez Rehabilitasyon

3.        

FZD301 Sağlık Bilimlerinde İngilizce I

4.        

ERT411 Engellilerde Spor ve Rekreasyon

5.        

ERT315 Afetler ve Toplumsal Katılım

6.        

ERT313  Nörogelişimsel Bozukluklar

7.        

ERT307 Psikiyatride Ergoterapi

8.        

ERT305 Performans Alanları Kognitif

9.        

ERT303- Performans Alanları Psikososyal

10.    

ERT301 MOTOR ÖĞRENME

 

 

4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

1.        

ERT 409 TOPLUM TEMELLİ UYGULAMALAR

2.        

ERT 405 KANITA DAYALI UYGULAMALAR

3.        

ERT403 Ergoterapide Yönetim ve Organizasyon

4.        

ERT 407 ERT KLİNİK UYGULAMA I

 

BAHAR

1.Sınıf

TDİ102 TÜRK DİLİ II

GER106 DUYGUSAL ZEKÂ GELİŞİMİ

ERT102 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİ

ERGOTERAPİDE AKTİVİTELER

ATA102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II

İNGİLİZCE -II

FTR112 ENGELLİ VE YAŞAM

SAY106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

FZD112 ANATOMİ II

 

2.Sınıf

FZD202 İLK YARDIM

FTR202 HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ

GER208 STRESLE BAŞA ÇIKMA

ERT311 ÖZ YÖNETİM

ERT206 İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ TEMELLERİ

ERT202 KAS İSKELETE SİSTEMİ HASTALIKLARINDA

ERT200 BAKIM VERENLERDE ERGOTERAPİ

ERT 204 Geriatrik Rehabilitasyonda Ergoterapi

 

3.Sınıf

ERT 304 El Rehabilitasyonu

MTT324 Aksesuar ve Takı Tasarımı

FZD304- Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

FZD302- Sağlık Bilimlerinde İngilizce II

ERT306 NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ

ERT300 Mesleki Rehabilitasyon

ERT 302 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları

ERT 310 Ergoterapi ve Nörolojik Rehabilitasyon Dersi

FZD306- Biyoistatistik

GER406 Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmet

 

4.Sınıf

ERT 406 ERT KLİNİK UYGULAMA II

ERT 404 ERGOTERAPİDE GÜNCEL KONULAR

ERT 402 Koruyucu ERT