Fakülte Senato Temsilcisi

Dr.Öğretim Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ