• Öğretim Görevlisi Gözde ÖZARAS ÖZ`ün İncelemesiz Pantenti

    Fakültemiz Öğretim Görevlisi Gözde ÖZARAS ÖZ`ün yatağa tam ya da yarı bağlı hastaların banyo ihtiyaçlarını yataktan kalkmadan giderebilmeleri için geliştirilen hasta yatağı, “Hasta Yıkama Yataklarında Yenilik” buluş başlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan incelemesiz patent aldı.