Fakülte Koordinatörleri ve Sorumluları

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2022 YILI FAKÜLTE KOMİSYONLARI

PSİKOSOSYAL DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Satı DİL

Üyeler

Gerontoloji Bölümü

Doç. Dr. Sevcan TOPTAŞ KILIÇ

‘‘

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Tuğba YILDIRIM

EĞİTİM KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ

Üyeler

Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr. Azize Serap TUNCER

 

 

Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Banu ACAR

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Özge DENİZ

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Doç. Dr. Şinasi AŞKAR

‘‘

Çocuk Gelişimi Bölümü

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

‘‘

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Sinan BULUT

‘‘

Gerontoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan TOPTAŞ KILIÇ

‘‘

Ergoterapi Bölümü

Doç. Dr. Meltem YAZICI GÜLAY

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOMİSYONU

Başkan

Fak. Sek. V. Nevin YURT

Üye

Öğr. Üyesi Dr Esra ARSLAN GÜRCÜOĞLU

Üye

Arş. Gör. Dr. Gülüzar Gülcan ŞEREMET

Üye

Alaattin SOYLU (Şef)

Üye

Abdullah ÇETİNKAYA (Bilgisayar İşletmeni)

KLİNİK UYGULAMA KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Demet AKTAŞ

 

Ergoterapi Bölümü

Doç. Dr. Ceyhun TÜRKMEN

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğr. Gör Furkan ÖZDEMİR

 

Sosyal Hizmetler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

Üyeler

Hemşirelik Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi Esra ARSLAN GÜRCÜOĞLU

 

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan FEYMAN GÖK

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TAYHAN

 

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA

MEZUNİYET KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Gerontoloji

Doç. Dr. Songül KAMIŞLI

 

 

Üyeler

Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Banu ACAR

‘‘

Ergoterapi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ŞAHAN

‘‘

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Gül KADAN

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Öğr. Gör.  Sevinç BAKAN

‘‘

Ebelik Bölümü

Arş. Gör.  Ebru CERAN

‘‘

Hemşirelik

Arş. Gör. Aylin PEKYİĞİT

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Arş.Gör. Ayşenur ÖZCAN

 "

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat KONCA

SOSYAL ORGANİZASYON KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Gerontoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER                  

Üyeler

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Figen EROL URSAVAŞ

‘‘

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gül KADAN

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Damla BAYRAK

‘‘

Ebelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nilay GÖKBULUT

 

 

 

SPOR ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

Üye

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğr. Gör. Furkan ÖZDEMİR

Üye

İdari Personel

Niyazi Mete GÜRGAN

BURS KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Ebelik Bölümü

 

Prof. Dr. Gülcihan YILDIRIM

Üyeler

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.  Ülkühan BİKE ESEN

‘‘

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TAYHAN KARTAL

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Sosyal Hizmet Bölümü                            

 

Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER

Bölüm Sorumluları

 

Hemşirelik Bölümü

 

Doç. Dr. Figen EROL URSAVAŞ

‘‘

Çocuk Gelişimi Bölümü:                             

Doç. Dr. Nazan KAYTEZ

‘‘

Sağlık Yönetimi Bölümü                          

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN

‘‘

Ebelik Bölümü:                                            

Doç. Dr. Demet AKTAŞ

‘‘

Ergoterapi Bölümü                                   

Doç. Dr. Meltem YAZICI GÜLAY

‘‘

Gerontoloji Bölümü                                 

Doç. Dr. Songül KAMIŞLI

‘‘

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Öğr. Gör. Dr. Sevinç BAKAN

KALİTE KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Sinan BULUT

Üye

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Ülkühan ESEN BİKE

‘‘

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY

‘‘

Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

‘‘

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ

‘‘

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÖZARAS ÖZ

‘‘

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özge DENİZ

‘‘

Ergoterapi

Öğr. Gör. Ayşenur KARAKUŞ

‘‘

Beslenme Ve Diyetetik

Öğr. Gör. Dr. Sevinç BAKAN

‘‘

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIKGÖZ

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Furkan ÖZDEMİR

‘‘

Hemşirelik

Arş. Gör.  Dr. Emel KAYA

‘‘

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Funda ASLAN

‘‘

Fakülte Sekreter Vekili

Nevin Yurt

‘‘

Öğrenci

Emrullah ÖZÇELİK

‘‘

Dış Paydaş

Uzman Doktor Tolga AYDIN

WEB SAYFASI KOMİSYONU

Fakülte Sorumlusu

Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

Bölüm Sorumluları

 

Sağlık Yönetimi Bölümü                          

 

Doç. Dr. Sinan BULUT

‘‘

Gerontoloji Bölümü                                 

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER                  

‘‘

Sosyal Hizmet Bölümü                            

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Dr. Emel KAYA

‘‘

Çocuk Gelişimi Bölümü:                             

Dr. Öğr. ÜyesiNihan Feyman GÖK

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

‘‘

Ebelik Bölümü:                                            

Dr. Öğr. Üyesi Nilay GÖKBULUT

‘‘

Ergoterapi Bölümü                                    

Öğr. Gör. Ayşenur KARAKUŞ

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Araş. Gör. Şeyma Nur ERCAN

PİYASA ARAŞTIRMA VE SATIN ALMA KOMİSYONU

Başkan

Şef

Alaattin SOYLU

‘‘

Bilgisayar İşletmeni

Abdullah ÇETİNKAYA

‘‘

Bilgisayar İşletmeni

Pınar DEMİR ŞAHİN

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

 

 

Başkan

Fakülte Sekreter Vekili

Nevin YURT

‘‘

Sağlık Memuru

Murat HARMANCI

‘‘

Teknisyen

İrfan DEMİRCAN

ENGELSİZ   ÜNİVERSİTE  AKADEMİK BİRİM  KOMİSYONU

Fakülte Sorumlu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Üye

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr.  Ülkühan BİKE ESEN

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Aylin PEKYİĞİT

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

AKTS BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Sorumlu

Sosyal Hizmet Bölümü                            

Bölüm Sorumluları

Sosyal Hizmet Bölümü                            

‘‘

Sağlık Yönetimi Bölümü                          

Doç. Dr. Ülkühan BİKE ESEN

‘‘

Çocuk Gelişimi Bölümü:                             

Dr  Öğr. Üyesi Nihan FEYMAN GÖK

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN

‘‘

Ebelik Bölümü                                         

Dr  Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ

‘‘

Ergoterapi Bölümü                                   

Doç. Dr.  Meltem YAZICI GÜLAY

‘‘

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Doç. Dr. Şinasi AŞKAR

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Dr.  Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN

‘‘

Gerontoloji Bölümü                                 

Dr.  Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER

ÇİFT ANADAL /YANDAL  DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR

Üyeler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr.  Üyesi Zehra KARAHAN

‘‘

Çocuk Gelişimi

Dr  Öğr. Üyesi Nihan FEYMAN GÖK

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Dr  Öğr. Üyesi Serap AÇIKGÖZ

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROĞRAMLARI KOMİSYONU (Erasmus – Farabi – Mevlana)

Fakülte Sorumlusu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

 

Doç. Dr. Şinasi AŞKAR

Bölüm Sorumluları

 

Sağlık Yönetimi Bölümü                          

 

Dr. Öğr.  Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

‘’

Sosyal Hizmet Bölümü                            

Dr. Öğr Üyesi Serdar AYKUT

‘’

Çocuk Gelişimi Bölümü                           

Dr. Öğr.  Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY

‘’

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr.  Üyesi Zehra KARAHAN

‘’

Ebelik Bölümü:                                            

Doç. Dr. Demet AKTAŞ

‘’

Ergoterapi Bölümü                                   

Doç. Dr. Meltem YAZICI GÜLAY

‘’

Beslenme ve Diyetetik Bölümü             

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tayhan KARTAL

‘’

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Damla BAYRAK

‘’

Gerontoloji Bölümü                                 

Dr. Öğr. Üyesi Songül KAMIŞLI

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATAMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Sosyal Hizmet Bölümü

Prof. Dr. Azize Serap TUNCER

Üyeler

Ebelik Bölümü

Prof. Dr.Gülcihan AKKUZU

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Satı DİL

‘‘

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

‘‘

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. İlknur GÖL

YAZ DÖNEMİ MESLEKİ DERS UYGULAMALARI KOMİSYONU

Başkan

Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Demet AKTAŞ

Üyeler

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra CAN KARAHAN

‘‘

Ergoterapi Bölümü

Doç. Dr.  Meltem YAZICI GÜLAY

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ COVİD-19 SALGINI KOMİSYONU

Başkan

Beslenme Ve Diyetetik

Doç. Dr. Şinasi AŞKAR(Mikrobiyolog)

Üye

Hemşirelik

Doç. Dr. İlknur GÖL (Halk Sağlığı)

Üye

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN (Tıp)

 

 

 

 

FAKÜLTE SAYIM VE DEVİR KOMİSYONU

Başkan

Şef Alaattin SOYLU

 

Üyeler

Teknisyen İrfan DEMİRCAN

 

Üyeler

Sağlık Teknikeri Hasan ABSARILIOĞLU

 

FAKÜLTE RİSK BELİRLEME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

 

Üyeler

Fakülte Sek. Nevin YURT

 

Üyeler

Teknisyen İrfan DEMİRCAN

 

SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU

Servis Amirleri

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

Servis Amirleri

Emniyet ve Kılavuz Servisi

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

Servis Amirleri

İtfaiye Servisi

Doç. Dr. Şinasi AŞKAR

Servis Amirleri

Kurtarma Servisi

Servis Amirleri

İlkyardım Servisi

Doç. Dr. Satı DİL

Servis Amirleri

Sosyal Yardım Servisi

Doç. Dr. İlknur GÖL

Servis Amirleri

Teknik Onarım Servisi

Doç. Dr. Sinan BULUT

 Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr. Özcan ÖZKAN

Servis Amiri

Dr. Öğr. Seher GÖNEN ŞENTÜRK

Servis Amir Yardımcısı

Fakülte Sekreteri Nevin YURT

Ekip Personeli

Şef Alaattin SOYLU

Ekip Personeli

Emniyet ve Kılavuz Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Dr. Burak ULUSOY

Servis Amiri

Ekip Personeli

Ekip Personeli

Ekip Personeli

 İtfaiye Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Doç.Dr. Şinasi AŞKAR

Servis Amiri

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAMAN

Servis Amir Yardımcısı

Abdullah ÇETİNKAYA

Ekip Personeli

Kadrolu İşçi Yavuz KARAKAYA

Ekip Personeli

 Kurtarma Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Servis Amiri

Dr. Öğr. Üyesi  Müjgan ONARICI

Ekip Personeli

Bil. İşlt. Pınar DEMİR ŞAHİN

Ekip Personli

Ekip Personeli

 İlkyardım Servisi

Adı Soyadı

Görevi

Doç.Dr. Satı DİL

Servis Amiri

Arş.Gör.Tuğba YILDIRIM

Ekip Personeli

Ekip Personeli

Ekip Personeli

 Sosyal Yardım Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr. İlknur GÖL

Servis Amiri

Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAYTEZ

Servis Amir Yardımcısı

Arş. Gör. Aylin PEKYİĞİT

Ekip Personeli

Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK

Ekip Personeli

 Teknik Onarım Servisi:

Adı Soyadı

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi Sinan BULUT

Servis Amiri

Arş. Gör. Şeyma Nur ÖZCAN

Ekip Personeli

Teknisyen İrfan DEMİRCAN

Ekip Personeli

Ekip Personeli