Hemşirelik Bölümü

       1.Sınıf

FZD100 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ VE ORYANTASYONU DERSİ

FZD 101 ANATOMİ DERSİ

FZD 105 FİZYOLOJİ DERSİ

FZD 107 BİYOKİMYA DERSİ

FZD109 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ

FZD115 SAĞLIK BİLİMLERİNDE PSİKOLOJİ DERSİ

HEM 101 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR DERSİ

UZD101 KARİYER PLANLAMA

       2.Sınıf

FZD 201 FARMAKOLOJİ DERSİ

HEM201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

HEM 203 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ

       3.Sınıf

BES 305 TEMEL BESLENME İLKELERİ DERSİ

FZD 301 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE I DERSİ

FZD 303 EPİDEMİYOLOJİ DERSİ

HEM205 HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARI I

HEM 301 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ

HEM 303 HEMŞİRELİK VE ETİK DERSİ

HEM305 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM DERSİ

       4.Sınıf

HEM205 HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARI I

HEM 401 HEMŞİRELİK MESLEK DERSLERİ UYGULAMASI I

BAHAR

  1. SINIF

FZD108 Tıbbi Biyoloji & Genetik

HEM102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamaları II

FZD104 Sağlık Bilimlerinde Temel Mikrobiyoloji 

FZD102 Histoloji-Embriyoloji 

FZD106 Patoloji

  1. SINIF

HEM202 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM206 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

FZD204 Bulaşıcı Hastalıklar

FZD202 İlk Yardım

HEM208 Ameliyathane Hemşireliği

HEM214 Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği

HEM217 Hemşirelikte Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene Yöntemleri

HEM216 Geriatri Hemşireliği

  1. SINIF

HEM302 Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM304 Hemşirelikte Yönetim

HEM312 Hemşirelikte Profesyonellik

FZD304 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

FZD302 Sağlık Bilimlerinde İngilizce II

FZD306 Biyoistatistik

  1. SINIF

HEM402 Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması II

HEM411 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

HEM403 21. Yüzyıl Becerileri