HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN LİSANSÜSTÜ KARİYER PLANLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından "Hemşirelik Öğrencileri İçin Lisansüstü Kariyer Planlama:Yurtiçi ve Yurtdışı Örnekleri” adlı etkinlik Öğr. Gör. Sevilay Ergün Arslanlı moderatörlüğünde  gerçekleştirildi. Oturum başkanı Dekanımız Prof. Dr. Özcan Özkan konunun önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Altundal Duru ve Arş. Gör. Dr. İsa Çelik yurtiçi, Dr. Öğr. Üyesi Eda Ünal ve Öğr. Gör. Dr. Ebru Bakır yurtdışı kariyer olanaklarından bahsettiler. Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sonlandırıldı. Etkinlikte sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerinin kariyer yolculuklarına yol göstermek, nitelikli birer meslek üyesi olmalarını sağlamak, yaşam boyu öğrenim fırsatları teşvik etmek ve sürekli eğitimi desteklemek amaçlandı.

Sonuç raporu

Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı
Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe