Sağlık Yönetimi

      GÜZ

1. Sınıf

SAY 101 Sağlık Kurumlarında Genel Muhasebe I

SAY 103 İktisat 1 

SAY 105 Genel İşletme

SAY 107 Sağlık Yönetiminde Temel Hukuk Bilgisi 

      2. Sınıf   

SAY 201 Sağlık Kurumları Yönetimi I

SAY 203 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

SAY 205 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 

SAY 207 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi

SAY 209 Sağlık Sosyolojisi 

SAY 211 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

SAY 212 Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

SAY 213 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 

       3.Sınıf       

SAY 301 Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Politikalar

SAY 303 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim  

SAY 305 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 

SAY 307 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi 

SAY 309 Sağlık Yönetiminde İşletme Hukuku

SAY 311 Kamu Maliyesi ve Sağlık Hizmetleri

SAY 327 Resmi Yazışma Kuralları                                

BAHAR

1. SINIF

SAY 102 Sağlık Kurumlarında Genel Muhasebe II

SAY 104 İktisat II

SAY 106 Davranış Bilimleri

SAY 108 Yönetimin Genel İlkeleri

SAY 110 Sağlık Yönetiminde İşletme Matematiği

2. SINIF

SAY 202 Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAY 204 Sağlık Kurumlarında Sayısal Yöntemler

SAY 206 Türk Sağlık Sistemi 

FZD 202 İlk Yardım

SAY 208 Sağlık Ekonomisi

SAY 210 Sağlık Hukuku   

SAY 214 Tıbbi Dokümantasyon

SAY212 Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

3. SINIF

SAY 302 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

SAY 304 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

SAY 306 Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigor.

SAY 308 Sağlık Politikası ve Planlaması

SAY 310 Tıbbi Etik, Hasta ve Çalışan Hakları

FZD 302 Sağlık Bilimlerinde İngilizce II          

FZD 304 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 

FZD 306 Biyoistatistik

4. SINIF

SAY 402 Sağlık Yönetimi Mesleki Uygulama II

SAY 404 Sağlık Sektönde Girişimcilik ve İnovasyon

SAY 406 Sağlık Turizmi